عیار : شرایط تحویل : بازه زمانی :

جدول قیمت جهانی سنگ آهن مگنتیت (Magnetite)
19
آبان
15
آبان
-
-
-
-
-
-
-
-
تحویل
عیار
31.8 $
28.8 $
FOB
61-62
47.7 $
44.7 $
CFR
61-62
29.4 $
26.4 $
FOB
60-61
45.3 $
42.3 $
CFR
60-61
28.5 $
25.5 $
FOB
59-60
44.4 $
41.4 $
CFR
59-60
26.6 $
23.6 $
FOB
58-59
42.5 $
39.5 $
CFR
58-59
24.7 $
21.7 $
FOB
57-58
40.6 $
37.6 $
CFR
57-58
22.5 $
19.5 $
FOB
56-57
38.4 $
35.4 $
CFR
56-57
-
FOB
55-56
-
CFR
55-56
-
FOB
54-55
-
CFR
54-55
-
FOB
53-54
-
CFR
53-54
FOB
52-53
CFR
52-53